סלולר

תקשורת סלולרית


מתן פתרונות לבעיות קליטה נקודתיות של רשתות הסלולריות.

מגבר קליטה נועד לשימוש מקומי ואינו תחנת שידור או אתר סלולרי.
תפקיד המגבר הנו להעלות את רמת האות החלשה במבנה לרמה שתאפשר קליטה ונהול שיחה.מגברים סלולריים המותקנים בתוך משרדים ובתים נועדו כדי להגביר את הקליטה של הרשת הסלולרית ולהקטין את הקרינה הנפלטת מהמכשיר הנייד (הטלפון הסלולרי).
מגברים מסוג זה הנם מגברים המשדרים בעוצמות הנמוכות מ 100 מילי ואט ולכן פטורים מפיקוח המשרד לאיכות הסביבה.
מגברים כאלה אינם מצריכים רישוי ואינם מהווים סכנה לבריאות הציבור. 

מהו מגבר סלולרי ?
רפיטר או מגבר סלולרי מסוג Pico הוא למעשה התקן הקולט את האותות המשודרים מהאתר הסלולרי החיצוני ומגבירם לתוך המבנה.
בכיוון השני, מגביר הרפיטר את האותות של טלפונים ניידים לכיוון תחנת הבסיס.

להקמת רפיטר שלושה מרכיבים:
אנטנה סלולרית חיצונית לכיוון האתר החיצוני,  יחידת הרפיטר + אנטנה פנימית ופריסת כבל בין הרפיטר לאנטנה החיצונית, ולעיתים גם לאנטנה הפנימית.

אופן פריסת הכבל והאנטנה:
מההתקן המפורט לעיל יוצאת פריסה של כבל (קואקסיאלי) אל האנטנה החיצונית שבמבנה.
במגבר הממוצע, בדרך כלל, האנטנה היא צמודה (אנטנת Omni) שמורכבת על גבי המגבר .
במקרים מיוחדים מורכבים יותר מאנטנה פנימית אחת לצורך פתרון קליטה לשטח גדול יותר.

סוגי האנטנות והספקי השידור:
האנטנות המיועדות לכיסוי תוך מבני, שונות מהאנטנות הסלולריות שבאתרי השידור החיצוניים.
אנטנות סלולריות אלו קטנות יותר בגודלן וצורתן מתוכננת להתקנה בתוך מבנים.
הספק השידור בו אנטנה כזו תומכת, נמוך בהרבה מהספקי השידור של אנטנה באתר חיצוני.במצב שבו אין שיחה מהרפיטר יוצאים אותות בסדר גודל של פחות ממילי וואט אחד (מילי וואט 1 = 0.001 וואט), משום שהוא מאפשר כל הזמן קשר בין תחנת הבסיס לסלולרי (ערוץ בקרה).


רק להשוואה:
מכשיר טלפון סלולרי מדור 2 משדר בעוצמה מקסימאלית של 2 וואט ומכשיר סלולרי מדור 3 משדר בעוצמה של כ 250 מילי וואט (0.25 וואט).
התקן למגבר הסלולרי אותו קבע המשרד לאיכות הסביבה עומד על 100 מילי וואט (0.1 וואט) לעוצמה מקסימאלית, כך שבעצם עוצמת השידור של הרפיטר נמוכה אף מזו של המכשיר הסלולרי.
כאשר מתבצעת שיחה, הרפיטר מגביר את עוצמתו על מנת לאפשר למכשיר הסלולרי לא להתאמץ.
אז, מגיע הרפיטר לעוצמת שידור של מילי וואטים בודדים כאשר הוא לא יכול לעבור את העוצמה המקסימאלית שלו (‏המשתנה בין מודלים שונים של רפיטרים) אך נעה לרוב סביב ה 5-40 מילי וואט (0.005-0.04 וואט).
הספק שידור זה הוא לשתי האנטנות יחד.חשוב לזכור, המדובר בעוצמות הנמדדות בצמוד ליציאה מהרפיטר.
בניגוד לטלפון הסלולרי הרפיטר אפילו לא צמוד לנו לראש כך שהקרינה שאנשים נחשפים אליה בפועל נמוכה בהרבה ולרוב תבלע בקרינת הרקע הטבעית.

בשל ההספקים הנמוכים, הכיסוי אותו מספקת האנטנה הינו נקודתי.